Ingekomen stukken GBLT: jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020, kadernota en begroting 2021
Het college neemt kennis van de door GBLT aangeleverde jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020, dekadernota 2021 en de ontwerpbegroting 2021. De stukken worden aangeboden aan de raad, vooruitlopend op de formele behandeling van de lijst van ingekomen stukken op 28 mei 2020

Vorig artikelNS maakt voedingen voor beademingsapparatuur
Volgend artikelOpheffen geheimhouding nieuwe locatie bibliotheek