In de afgelopen periode is er gesproken over de nieuwe locatie voor de bibliotheek. Op de stukken is geheimhouding opgelegd. Inmiddels heeft de Stichting Bibliotheek Eemland een huurovereenkomst getekendvoor het pand aan de Oude Schans 27-29. Het college heeft besloten, op grond van artikel 55 lid 1 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet, de geheimhouding op de stukken over dit onderwerp op te heffen. Ook is ingestemd met het persbericht over dit onderwerp.