In een brief aan Minister Slob, heeft de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers aangeboden om ondersteuning te bieden bij opening van de scholen door remedial teachers in te zetten om onderwijsop maat te bieden.
De LBRT steunt de maatregelen die Premier Rutte aankondigde en is verheugd dat leerlingen de kans krijgen weer gedeeltelijk op school onderwijs te genieten. Het advies aan scholen is om nu en in de komende tijd de juiste stappen te doen wat nodig is voor leerlingen. Er wordt veel verwacht van scholen. In de brief aan de minister gaat de LBRT in op het voorstel van de Onderwijsraad om extra ondersteuning in te zetten voor de leerlingen en leerkrachten en adviseert daarbij de inzet van remedial teachers.

De LBRT erkent dat er veel gevraagd wordt van leerkrachten. Kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen met leerproblemen hebben bij schoolopening meer aandacht nodig. Daarnaast zijn er leerlingen die juist geprofiteerd hebben van de schoolsluiting en zich op diverse terreinen verder hebben kunnen ontwikkelen. Conclusie: de verschillen tussen de leerlingen zijn groter geworden.

De LBRT biedt kennis en expertise aan om aan deze verschillen recht te doen en in te spelen op de specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld door inzet van een remedial teacher. De remedial teacher heeft een opleiding op het gebied van Special Educational Needs afgerond. RT’ers kunnen waar nodig de onderwijsbehoeften of het leerprobleem en ook de huidige sociaal-emotionele situatie in kaart brengen. De RT’er weet hoe de leerlijnen van de verschillende vakgebieden in elkaar zitten en kan instructie op maat geven om de achterstanden versneld te doorlopen. Hierdoor kan de RT‘er de leerkracht tot steun zijn en helpt hij de leerling aansluiting te realiseren bij de groep.
De LBRT heeft in de brief aan de Minister aangeboden om mee te denken en te handelen met de verschillende partners uit het onderwijsveld.

Vorig artikelDagelijkse aflevering van digitaal Museum Spakenburg
Volgend artikelBeweegtips vanuit het Fysiohuis