Op vele plaatsen in ons dorp werd het Wilhelmus samen met de buren gezongen!