Na een uitgebreide voorbereidingsperiode met diverse vormen van participatie stemt het
college in met het Mobiliteitsplan Bunschoten. Het Mobiliteitsplan Bunschoten wordt ter
vaststelling aangebodenaan de gemeenteraad.