Het college stelt de benaming van de openbare ruimte (straatnaam) Bosmanshof vast voor
het plan Het Ensemble en trekt de in 2011 uitgegeven openbare ruimtenaam ‘De Tros’ in.