Het college verleent toestemming voor het verlengen van de bestedingstermijn van de
eenmalige subsidie ‘Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg 2018-2019’ onder
voorwaarden tot en met 31 mei 2021. Daarnaaststaat zij toe dat (het overschot van) deze
subsidie wordt verdeeld over de geoormerkte bestedingsdoelen zoals opgenomen in de
aanvullende beschikking.