Het college verleent toestemming voor het verlengen van de bestedingstermijn van de
eenmalige subsidie ‘Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg 2018-2019’ onder
voorwaarden tot en met 31 mei 2021. Daarnaaststaat zij toe dat (het overschot van) deze
subsidie wordt verdeeld over de geoormerkte bestedingsdoelen zoals opgenomen in de
aanvullende beschikking.

Vorig artikelGetuigen gezocht
Volgend artikelStraatnaamgeving plan Het Ensemble