Personeel van basisscholen, buitenschoolse opvang en kinderopvang en gastouders kunnen vanaf vandaag bij klachten worden getest op het coronavirus. Dit is besloten omdat op 11 mei de scholen weer zullenopenen.

Tot nu toe waren er alleen testen voor risicopatiënten en zorgpersoneel als zij klachten hebben die aan corona gerelateerd zijn.