Zondag 10 mei wordt de kerkdienst van de Nedl. Ger. Kerk, de Westerkerk uitgezonden.
De dienst start om 9.30 uur