Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft 26 nieuwbouweengezinswoningen sociale huur op het derde eiland van Rengerswetering definitief toegewezen.
De toewijzing is tot stand gekomen in overleg metde gemeente, waarbij de regels uit de Huisvestingsverordening en prestatieafspraken zijn gebruikt.
Dat heeft ertoe geleid dat deze woningen zijn toegewezen aan:
• 14 doorstromers uit corporatiehuurwoningen in Bunschoten;
• 5 urgente woningzoekenden;
• 7 woningzoekende huishoudens, bestaande uit tenminste 2 personen die minimaal 1 jaar woonachtig zijn in de gemeente Bunschoten.

Binnenkort worden ook 35 nieuwbouwappartementen sociale huur op het derde eiland van Rengerswetering toegewezen. Daar zullen dezelfde woonruimte-verdeelregels worden toegepast, wel met speciale aandacht voor de 55-plusser.

Vorig artikelBaggerwerkzaamheden
Volgend artikelCommissievergaderingen