Het Bestuur van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving
(RWA) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de voorlopige RWAjaarrekening 2019 en ontwerp-meerjarenbegrotingRWA 2021-2024 aangeboden. De raad
heeft de mogelijkheid om binnen twee maanden eventuele bezwaren kenbaar te maken op de
voorlopige jaarrekening en een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpmeerjarenbegroting. In de raadsmemo wordt geadviseerd om geen bezwaren kenbaar te
maken op de voorlopige jaarrekening of een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpmeerjarenbegroting.

Vorig artikel‘De digitale wijktafel’.
Volgend artikelJaarverantwoording kinderopvang 2019