Het college heeft de Jaarverantwoording kinderopvang in Bunschoten 2019 vastgesteld. Het
verslag vermeldt de resultaten van de inspecties die de gemeente heeft laten uitvoeren door
de GGD regio Utrechtbij alle kinderopvangvoorzieningen. Dit zijn kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het gaat goed met onze
kinderopvangvoorzieningen als we kijken naar de uitgevoerde inspecties en de resultaten
daarvan. Daar waar tekortkomingen waren geconstateerd, zijn deze naar tevredenheid
opgelost.

Vorig artikelJaarrekening 2019 en RWA Meerjarenbegroting 2021-2024 voor ziensw
Volgend artikelSTEV benoeming nieuw lid RvT