Per 18 mei geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar dat is niet genoeg! Waterschap Vallei en Veluwe overweegt uitbreiding van maatregelenom de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen.
2018 en 2019 waren uitzonderlijk droge jaren, ook 2020 begint bijzonder droog. Hoewel het werkgebied van Vallei en Veluwe over één van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland beschikt – de blauwe motor onder de Veluwe – kunnen we daar niet onbeperkt gebruik van maken.
De Veluwe en ook de Utrechtse Heuvelrug hebben enorm grote en belangrijke zoetwatervoorraden. Om een goed beeld te vormen van de omvang bevat de grond van de Veluwe circa 10 keer het water van het IJsselmeer. Door veranderingen in land- en waterverbruik is hier jaarlijks 150 miljoen m3 minder water per jaar beschikbaar dan 100 jaar geleden. Terwijl afgelopen jaren de neerslag is toegenomen. Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig. Net als structurele veranderingen in het gebruik van bodem, bebossing en benutting van water.

Voorbeelden van maatregelen die het waterschap al genomen heeft, zijn een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en een aangepast peil- en maaibeheer. Dit zijn korte termijn maatregelen en gezien de omvang van het probleem niet voldoende. Het langdurig neerslagtekort en daaruit volgende droogte en de schade die ontstaat, wordt steeds urgenter en vraagt om andere keuzes en ingrepen. We moeten werken aan een klimaatrobuust watersysteem. Dit vraagt om het herinrichten van gebieden, andere vormen van land- en bodemgebruik, meer water sparen en vasthouden en minder afvoeren.

Vorig artikelLOS op zondag
Volgend artikelGEFELICITEERD!!!