Het college stemt in met de Economische en Toeristische Visie 2021-2024 en biedt deze aan
de gemeenteraad aan ter besluitvorming. De gemeente Bunschoten wil een duurzame
ontwikkeling van de lokale economie.Het mede vormgeven aan een stimulerend, faciliterend
en aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat en het bieden van ruimte om te
ondernemen, zijn belangrijke ambities van de gemeente. In deze economische visie komen
het economische profiel, het vestigingsklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt en toerisme
samen.

Vorig artikelPersconferentie
Volgend artikelParaplubestemmingsplan Planregels Wonen