Het college heeft besloten om de parkeergarage Oostpoort definitief permanent (24/7) open
te stellen, met uitzondering van het privé gedeelte. In dit verband worden er met de
betreffende Verenigingenvan eigenaren nog afspraken gemaakt.