Het college heeft besloten de raad de Referendumverordening gemeente Bunschoten voor te
leggen, zodat de gemeente in geval van zwaarwegende onderwerpen een raadplegend
referendum kan organiseren