Het college stemt in het met het geactualiseerde privacyprotocol Lokale Persoonsgerichte
Aanpak (PGA). Het privacyreglement is na de update volledig conform de AVG. Verder is de
input verwerkt vanuitde inhoudelijke evaluatie van eind 2018.

Vorig artikelJeugdfonds schiet gedupeerden coronacrisis te hulp
Volgend artikelReactienota