Aan het begin van het jaar heeft André van Diermen bij het bestuur aangegeven dat hij na het lopende seizoen zou willen stoppen met zijn rol als voorzitter van de TC. Enige tijd later heeft de technischecommissie in een bijeenkomst met het bestuur hier toelichting op gegeven, waarbij de rest van de TC te kennen heeft gegeven dan in zijn geheel te willen stoppen en zo de weg vrij te maken met voor een nieuwe commissie. Daarbij is afgesproken dat de huidige TC en het bestuur samen zullen nadenken over de invulling van deze nieuwe technische commissie en dat de huidige TC in functie blijft om de nieuwe commissieleden in te werken.

Dit alles is dus geenszins een verrassing, maar recente berichtgeving in de media noodzaakt ons om nu te reageren. We vinden het jammer dat de huidige TC gaat stoppen en zijn ze zeer dankbaar voor het vele werk dat ze voor de club hebben verricht. We zijn blij dat we samen op zoek zijn naar een nieuwe invulling om het nieuwe seizoen op goede wijze van start te kunnen gaan. Voor dat nieuwe seizoen is door de huidige TC een solide basis gelegd, waardoor met vertrouwen naar dit nieuwe seizoen uitzien.

Vorig artikel325 Oeverzwaluwpaartjes aan Vebowand
Volgend artikel‘Je raakt er niet LOS van’