De Stichting Ondernemingsfonds Spakenburg-Centrum heeft de gemeente Bunschoten
gevraagd om een bedrijveninvesteringszone Spakenburg-Centrum in te stellen voor de
periode 2021-2025. Om dit te kunnenrealiseren, stelt het college de gemeenteraad voor de
verordening bedrijveninvesteringszone Spakenburg-Centrum 2021-2025 vast te stellen. Na
het vast stellen van de verordening zal de gemeente de wettelijk voorgeschreven
draagvlakmeting onder de ondernemers in het gebied uitvoeren. Bij een positieve uitkomst
van de draagvlakmeting treedt de verordening per 1 januari 2021 in werking.

Vorig artikelBIZ 2021-2025 Haarbrug-Noord
Volgend artikelKadernota begroting