Het college heeft besloten de kadernota begroting 2021-2024 aan de raad aan te bieden. Het
is niet de eerste keer een kadernota wordt opgesteld in een periode van onzekerheid, maar
deze keer is dattoch van een andere orde. Toch is het gelukt een kadernota te presenteren
met perspectief. Het college stelt voor de tweede helft van dit jaar te gebruiken voor de
kerntakendiscussie. De uitkomst daarvan moet voldoende bouwstenen geven voor een
structureel sluitende begroting met een buffer om het weerstandsvermogen op peil te houden.

Vorig artikelBIZ 2021-2025 Spakenburg-Centrum
Volgend artikelGroothandels sluiten deuren weer voor consument