Door de sterke groei van elektrisch rijden groeit de vraag naar laadvoorzieningen snel. Om
een toekomstbestendig laadnetwerk te realiseren is het nodig het aantal openbare laadpalen
uit te breiden.Hiervoor is een beleidskader met plankaart en toetsingscriteria opgesteld. In
het eerste jaar worden circa tien laadpunten geplaatst. Ook worden twee openbare
fietslaadpunten in het centrum gerealiseerd. Het college stelt de raad voor het beleidskader
‘Openbare laadinfrastructuur gemeente Bunschoten’ vast te stellen.

Vorig artikelDiefstal bij Etos
Volgend artikelBIZ 2021-2025 Haarbrug-Noord