Het college heeft kennisgenomen van het “Beleidsplan armoede en schulden 2020-2030”, en
biedt het aan de gemeenteraad aan ter besluitvorming. Daarnaast wordt de gemeenteraad
gevraagd het “BeleidsplanSchuldhulpverlening 2016-2019 gemeente Bunschoten” in te
trekken. Het college trekt de ‘Uitwerking Ankerpunten minimabeleid 2017 e.v. gemeente
Bunschoten’ in.