Heeft u (mogelijk) een nest gesignaleerd van de eikenprocessierups? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Snel Herstel! Het tijdig melden van probleemlocaties is erg belangrijk en wordt zeer op prijsgesteld.

U kunt een melding doen in Fixi via onze website of de Fixi-app. Medewerkers van Snel Herstel kenmerken vervolgens de boom met een lint, waarna een gespecificeerd bedrijf wordt ingeschakeld om de nesten weg te halen.