Vanuit Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is een verzoek ontvangen voor
het aangaan van een achtervangovereenkomst voor het aantrekken van een gewaarborgde
geldlening van € 5 mln. voorde nieuwbouw activiteit Rengerswetering in de gemeente
Bunschoten.
De kern van deze achtervangovereenkomst is dat de gemeente pas (voor 50%) wordt
aangesproken wanneer het bezit van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken
en de reserves van de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onvoldoende
garantie bieden. Het risico wat hiermee samenhangt is beperkt. Het college besluit om het
verzoek van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken in te willigen.

Vorig artikelVeel succes!
Volgend artikelBunschoten Actueel