Vorig jaar oktober heeft u door middel van een enquĂȘte kunnen meedenken over de woningen in de gemeente Bunschoten. Hierbij kon u ook uw woonwensen aan ons laten weten. Eerder werden de resultaten infebruari al gepresenteerd. Nu wilt de gemeente Bunschoten deze resultaten omzetten in concrete acties, samen met u. Wilt u meedenken? Dinsdagavond 16 juni is de tweede (digitale) bijeenkomst voor inwoners en lokale werkgevers van 19.00 tot 21.00 uur.
De bijeenkomst begint met een korte terugblik naar de resultaten van het woonbehoefteonderzoek. Vervolgens vindt er een discussie plaats aan de hand van verschillende stellingen om tot gerichte acties te komen.

Vanwege het coronavirus is besloten om deze bijeenkomst digitaal via het platform Teams te organiseren. Het gaat dus niet om een fysieke bijeenkomst in het gemeentehuis. Wilt u vanuit huis meedenken? Stuur dan een mail naar de heer Hans van Tellegen via h.vantellegen@bunschoten.nl en vermeld daarin in ieder geval uw naam en e-mailadres. Vervolgens ontvangt u van ons een uitnodiging om mee te doen aan de digitale bijeenkomst op dinsdag 16 juni.

De gemeente Bunschoten adviseert om de digitale bijeenkomst bij te wonen via een laptop of computer, omdat de presentatie dan beter te zien is vanwege de grootte van het scherm.

Vorig artikelVerloren en gevonden
Volgend artikelEven genieten