De arbeidsmarktregio Amersfoort heeft een relatief sterke economie. Hierdoor is zij waarschijnlijk minder gevoelig voor de economische effecten van de coronacrisis dan andere regio’s.
De terugloop vanwerk in een regio, hangt voor een groot deel af van de aard en samenstelling van de werkgelegenheid. Regio’s met veel werknemers in de sectoren horeca en zakelijke dienstverlening (zoals uitzendbureaus) zien de werkgelegenheid harder teruglopen dan regio’s met veel werknemers in de sectoren zorg & welzijn en openbaar bestuur, waar het werk nog steeds toeneemt.
In de regio Amersfoort heeft het virus een minder dan gemiddelde impact op de werkgelegenheid. Ruim een kwart (27%) van alle werknemers is actief in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van de werkgelegenheid, In Amersfoort werken 22.200 werknemers in de zwaarst getroffen sectoren. Dat is 15% van alle werknemers in de regio.
In Amersfoort is een relatief grote omvang van sectoren met kleine of gemiddelde krimp. Denk aan de specialistische zakelijke diensten en groothandel (samen goed 14% van de regionale werkgelegenheid). Dit zorgt ook voor minder sterke teruggang.
Door de sterke aanwezigheid van werk in met name gezondheids- en welzijnszorg is de totale impact minder groot. Hier is juist sprake van groei; dit is goed voor 17,5% van de regionale werkgelegenheid. Ook laat de overheid een groei zien van 6,7%. Dit verklaart mede de geringere impact.

Vorig artikelEven genieten
Volgend artikelUittip: Museum Soest