Waarnemingen (228e keer, start 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 6 juni 2020 van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand). Hetwas op de dijk wisselend bewolkt, zuidwest 4 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 12 ºC, opkomst 16 personen. Totaal 36 soorten en 239 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 18 ½ jaar is nu 156 soorten. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien maar deze maand niet.

Hier de lijst: Fuut (2), Aalscholver (1), Blauwe Reiger (1), Lepelaar (1, zie foto), Knobbelzwaan (34), Grauwe Gans (17), Krakeend (10), Kuifeend (4), Slobeend (2), Wilde Eend (14), Buizerd (1), Torenvalk (4), Fazant (1), Meerkoet (2), Waterhoen (1), Kleine Mantel­meeuw (2), Kluut (1), Kokmeeuw (10), Scholek­ster (2), Tureluur (8), Visdief (1), Zwartkopmeeuw (0), Holenduif (8), Houtduif (2), Velduil (0),Gier­zwaluw (40), Ekster (6), Groenling (1), Huismus (4), Huiszwaluw (3), Kleine Ka­rekiet (1), Kneu (2), Merel (1), Put­ter (4), Rietgors (7), Rietzanger (4), Spreeuw (36), Witte Kwikstaart (4), Zwarte Kraai (3).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelHou het initiatief er in !
Volgend artikelSuiker Challenge van start