Het college heeft kennisgenomen van de provinciale beoordeling van de uitvoering van de Archiefwet en -regelgeving over 2018-2019. Gedeputeerde Staten kwalificeert het gemeentelijk archief- en informatiebeheerals redelijk adequaat en doet daarbij nog enkele aanbevelingen. Voor zover deze nog niet zijn opgevolgd, zullen deze aanbevelingen de komende periode de nodige aandacht krijgen.