Het college heeft ingestemd met het in procedure brengen van een herziening van het bestemmingsplan Spakenburg-Centrum ten behoeve van een gewijzigd gebruik van het gebouw op de landtong (Kerkemaat 11/12,gebouw WSV De Eendracht), nadat de commissie Ruimte hierover op 10 juni 2020 is geïnformeerd.

Vorig artikelMeicirculaire 2020
Volgend artikelDe LOS is op zoek naar vrijwilligers