Op vrijdag 28 mei 2020 is de meicirculaire 2020 verschenen. In de circulaire zijn weinig nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. De belangrijkste ontwikkeling is de bijstelling in verband met de loon-en prijsontwikkeling. Het positieve budgettaire resultaat in meerjarenperspectief is beperkt, met een incidentele uitschieter in 2022. Die effecten worden meegenomen in de bespreking van de kadernota. De effecten zijn uitgewerkt in deze schriftelijke mededeling die naar de raad wordt gestuurd.

Vorig artikelOnderzoek naar gestolen fietsen
Volgend artikelHerziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum