De ChristenUnie heeft raadsvragen gesteld over te hoge concentraties fosfaat en stikstof in het slib dat gebruikt moet worden voor de ophoging van een weiland aan de Fokjesweg.
Het slib is komt uit hetKleine Zeetje. Het college van burgemeester en wethouders zou eerder hebben aangegeven dat het slib geschikt bevonden was voor de ophoging van het weilan. Uit een een meting, die een veehouder aan de Fokjesweg liet uitvoeren, blijkt echter iets anders.

ChristenUnie vraagt om opheldering De partij vraagt zich af of het college bekend is met de verhoogde waarden en of er al actie is ondernomen. Als het slib daadwerkelijk gebruikt zou worden, betekent dat er circa 1920 kilogram fosfaat op ongeveer 1,5 hectare wordt gedeponeerd, terwijl de maximale gebruiksnorm volgens de partij 112 kilogram is.

De ChristenUnie wil ook weten of waterbedrijf Vitens en het waterschap van deze feiten op de hoogte zijn gebracht. Dit in verband met eventuele uitspoeling naar het grondwater. Het storten van het slib zou ook haaks staan op het beleid uit het Klimaatakkoord en zorgen voor stankoverlast in de omgeving.

Vorig artikelKerkdienst Petrakerk
Volgend artikel15-jarige jongen steelt busje en rijdt naar Duitsland