De Adviesraad Sociaal Domein heeft, vanwege vacatures, nieuwe leden gezocht. Het college heeft besloten om mevrouw A.L. Kleszcz en mevrouw L. Sandaklih te benoemen als lid van de adviesraad.