Het college heeft de verslagen met de verantwoording van de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het fysieke domein vastgesteld.
Het gaat om taken ophet gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, archeologie en milieu. Er wordt zowel verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad als aan de provincie als toezichthouder. We geven in de verantwoording aan wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wat het programma voor het komend jaar is.

Vorig artikelKantine en terras weer open
Volgend artikelNationaal Militair Museum