Het college stemt in met de schriftelijke mededeling aan de commissie Ruimte “Rapportage WoningNet Eemvallei 2019”. In de schriftelijke mededeling komen aantallen en kengetallen aan de orde uit de regiorapportage,die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Bunschoten. Voor het jaar 2019 wordt geconstateerd dat het een redelijk jaar was met een gemiddeld aantal beschikbaar gekomen sociale huurwoningen uit bestaande bouw (leegstand na vertrek vorige huurder). In meerjarenperspectief wordt geconstateerd dat er de komende jaren meer sociale huurwoningen bij moeten komen om de sterk groeiende groep woningzoekenden in dit woningsegment goed te kunnen bedienen.

Vorig artikelBenoeming twee nieuwe leden adviesraad Sociaal Domein
Volgend artikelStoring Malebrug