Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verspreiden van bagger en het opnieuw inzaaien van een perceel aan de Fokjesweg, kadastraal bekend sectie M, nummers 110, 111, 112, 113, 114,115 en 1015 (gedeeltelijk). Door omwonenden zijn zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. Er is namelijk
geen wettelijke grondslag om de vergunning te weigeren.

Vorig artikelMaandelijkse inventarisatie
Volgend artikelSpakenburg – VV Maarssen