Het college maakt het voornemen bekend om de locaties voor ondergrondse containers in
Rengerswetering (Voorste Kamp-Morgenkamp) aan te wijzen. Deze containers blijven ook na
invoering van nascheidingnodig ten behoeve van de nabijgelegen appartementen.
Dit besluit wordt gepubliceerd conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).

Vorig artikelVeenestraat/Eemlandia
Volgend artikelDiplomauitreiking Oostwende