In het groene gebied bij de Dwarskamp in Rengerswetering kunnen kinderen terecht voor nieuwe speeltoestellen! Eerder konden kopers van de eerste bouwfase een keuze maken uit drie ontwerpen, waarbij dezespeeltuin de voorkeur had.
De gemeente wenst de kinderen veel speelplezier!