Het college informeert, na interne beraadslaging, de gemeenteraad over de (zeer beperkte
mogelijkheden) tot uitvoering van de Motie “Gasaansluitplicht”. Vanwege juridische risico’s is
het niet mogelijkeen gasaansluitplicht voor de gehele gemeente in te stellen. Het college wil
in principe, maar onder voorwaarden, meewerken aan kleinschalige initiatieven op dit gebied.

Vorig artikelBenoeming nieuw lid RvT STEV
Volgend artikelLeerlingenvervoer