Het college heeft de bedragen voor het leerlingenvervoer voor 2020 vastgesteld op € 0,39 per
kilometer voor vervoer met een eigen auto, respectievelijk € 0,09 per kilometer voor vervoer
met een eigenfiets op basis van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bunschoten.
Zij volgt de bedragen van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Voorheen werden de
bedragen afgeleid van de Reisregeling binnenland maar deze regeling is per 1 januari 2020
vervallen.

Vorig artikelGasaansluitplicht
Volgend artikelOntwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort