Het college heeft besloten de Notitie Vertrekpunten Omgevingsvisie, waarin de kaders staan
voor het opstellen van de Omgevingsvisie, voor te leggen aan de raad.