Het college heeft ingestemd met de Startnotitie voor het op te stellen Ontwikkelbeeld 2030-
2040 voor de Regio Amersfoort. Provincie Utrecht en de gemeenten van de Regio Amersfoort
creëren samen eenOntwikkelbeeld voor de periode 2030-2040 om op basis hiervan
afspraken te maken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid en groen.
Provincie Utrecht en Regio Amersfoort streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin
het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en
leefbaarheid op orde is. De raad wordt via een schriftelijke mededeling hierover
geïnformeerd.

Vorig artikelLeerlingenvervoer
Volgend artikelNotitie Vertrekpunten Omgevingsvisie