De geregistreerde criminaliteit in Bunschoten is in de eerste zes maanden van 2020 met 7% gestegen. Dit blijkt uit het Veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Het aantal geregistreerdemisdrijven steeg in de eerste helft van 2020 ten opzichte van de eerste helft van 2019 van 296 naar 317. Omdat Bunschoten een relatief kleine gemeente is, zijn procentuele stijgingen en dalingen snel groot.

De algehele stijging is te verklaren door stijgingen van het aantal (brom-, snor- en) fietsdiefstallen, fraudezaken en jongerenoverlast. Het aantal fietsendiefstallen steeg van 21 in de eerste helft van 2019 naar 47 in de eerste helft van 2020. Het aantal fraudezaken steeg van 37 in de eerste helft van 2019 naar 51 in de eerste helft van 2020. Het aantal meldingen van jongerenoverlast steeg van 27 in de eerste helft van 2019 naar 48 in de eerste helft van 2020. Procentueel gezien zijn de grootste stijgers de (brom-, snor- en) fietsendiefstallen (van 21 naar 47 autokraken (van 6 naar 13 en de overlastmeldingen van verwarde personen (van 17 naar 34).

Vorig artikelHerubo-toernooi
Volgend artikelTesten van de flexibele waterkering