Met de verkeersrubriek besteedt de gemeente periodiek aandacht aan verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Dit keer gaat het over parkeren in bochten en bij kruispuntenen T-splitsingen.

De algemene regel (RVV artikel 24, 1a) zegt: de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan. Als u binnen vijf meter van een kruispunt parkeert, wordt het kruispunt namelijk een stuk onoverzichtelijker en dus gevaarlijker. Met een kruispunt wordt een kruising of splitsing van wegen bedoeld.
Mag u dan wel binnen vijf meter van een kruispunt laden en lossen of iemand in of uit laten stappen? Ja, dat mag. Maar let wel op dat u niet mag stilstaan als u daardoor gevaar en/of hinder veroorzaakt.
De foto laat dit op een duidelijke en eenvoudige manier zien. Op het rode vlak is zowel parkeren als stilstaan verboden, op de gele delen is alleen parkeren niet toegestaan en mag je wel even stilstaan zolang er geen gevaar of hinder wordt veroorzaakt.

In bochten waar geen wegen op aansluiten (waar dus geen sprake is van een kruispunt) geldt de vijf meter-regel niet. Hier mag u in principe dus gewoon parkeren op voorwaarde dat (daar is ‘ie weer) u geen gevaar of hinder veroorzaakt. Bijvoorbeeld als door de geparkeerde auto het zicht wordt ontnomen.

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over dit onderwerp of wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met Wiebe van der Wijk via 033 – 299 1411.

Vorig artikelJongeren tussen 12 en 18 jaar ge
Volgend artikelMet Andere Woorden