Het college geeft samen met de gemeenten Baarn en Soest opdracht tot evaluatie van de
gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie BBS.