Samen met de gemeenten Leusden, Nijkerk en Putten gaat de gemeente Bunschoten de
aansprakelijkheidsverzekering aanbesteden. Het college stemt in met het starten van de
Europese aanbesteding.