Van 7 t/m 13 september vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats. Daarmee krijgt de Week van de Alfabetisering een nieuwe naam. Stichting Lezen en Schrijven organiseert de themaweek voor het zestiendejaar. De organisatie vraagt extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met computer, smartphone en tablet.
De nieuwe naam: ‘Week van Lezen en Schrijven’ is toegankelijker en dekt de lading beter. Iedereen begrijpt voortaan waar de themaweek over gaat: kunnen lezen en schrijven. Partnerorganisaties, media en vooral laaggeletterden zelf gaven steeds aan dat de naam Week van de Alfabetisering ongeschikt is. Het woord ‘alfabetisering’ is moeilijk om te lezen, te schrijven en uit te spreken.
Dennie, laaggeletterde: “Het woord ‘alfabetisering’ is erg lastig voor mij. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. En ik weet ook niet wat het betekent. Ik heb al mijn hele leven moeite met lezen en schrijven. Daar heb ik mij jarenlang voor geschaamd. Ik durfde het niet te vertellen. Vorig jaar verzamelde ik al mijn moed en zette ik die schaamte opzij. Inmiddels heb ik taalles en gaat er een wereld voor mij open. Dáár gaat het om in deze themaweek. Dat ik en velen met mij er niet alleen voor staan. Maar dat heel Nederland weet wat laaggeletterdheid is. En hoe we dat kunnen stoppen.”
Antoinette de Graaf-Driesen, adjunct-directeur Stichting Lezen en Schrijven: “Met de nieuwe naam Week van Lezen en Schrijven zeggen we in begrijpelijke taal waar de themaweek over gaat. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat kan alleen als iedereen kan lezen en schrijven. Bij vrijwel alles in ons leven hebben we die basisvaardigheden nodig.”
Meer informaatie: www.weekvanlezenenschrijven.nl

Vorig artikelMiljoenen verzameld voor zorgverleners met corona
Volgend artikelLOS Sportcafé