Waterschap Vallei en Veluwe nodigt grondeigenaren uit om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegenaan de grondwatervoorraad. Het waterschap stelt hiervoor 400.000 euro beschikbaar.
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin en heemraad Dirk-Siert Schoonman: “het aanvullen van de grondwatervoorraad is van groot algemeen belang voor het gebied. Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op de innovativiteit van grondeigenaren en hopen van harte dat velen gebruik maken van de regeling. De pot mag leeg en de sloten moeten vol!”

De investeringsbijdrage ‘ Regeling Watersparen’ is bedoeld om concrete voorstellen op korte termijn te realiseren die bijdragen aan het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad. Grondeigenaren kunnen hun maatregel volledig tot een maximum van 10.000 euro vergoed krijgen, mits de maatregel aan enkele spelregels voldoet. Meedoen met watersparen is simpel! Op de website www.vallei-veluwe.nl/watersparen, staan de spelregels.
De neerslag in Nederland is de afgelopen eeuw met ruim 100 mm per jaar toegenomen. Toch is naast piekbuien, droogte een steeds grotere uitdaging geworden. Door middel van het opzetten van de peilen in het hoofdwatersysteem en aangepast maaibeheer spant het waterschap zich maximaal in om water vast te houden.
Dat is echter niet voldoende; water beter en langer vasthouden in de bodem en de haarvaten van het systeem is noodzakelijk.
Droogte vraagt om aanpassing van iedereen, overheden, agrariërs, terreineigenaren, bedrijven, inwoners enz. Grondwater is van iedereen en dus zijn we er ook met z’n allen voor verantwoordelijk dat we het verstandig gebruiken en aanvullen. Op die manier is er ook voor onze kinderen en hun kinderen straks genoeg water.

Vorig artikelBallonvaart
Volgend artikelKNVB gaat coronatests verplichten