Waarnemingen (230e keer, start 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 1 augustus van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand). Hetwas op de dijk licht bewolkt, zuid 2 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 22 ºC, opkomst 16 personen. Totaal 33 soorten en 269 vogels geteld. De met * genoemde soort is gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in 19 jaar is nu 157 soorten. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien, en niet deze maand.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (16), Aalscholver (2), Blauwe Reiger (2*), Grote Zilverreiger (4), Ooievaar (), Knobbelzwaan (1), Brandgans (22), Grauwe Gans (51), Grote Canadese Gans (71), Nijlgans (2, zie foto), Bergeend (1 juv), Krakeend (3), Kuifeend (8), Slobeend (3), Wilde Eend (7), Buizerd (1), Torenvalk (3), Meerkoet (3), Waterhoen (5), Grutto (3), Kievit (5), Kleine Mantel¬meeuw (3), Kokmeeuw (5), Storm¬meeuw (3), Tureluur (1), Visdief (2), Zilvermeeuw (2), Zwartkopmeeuw (), Holenduif (23), Houtduif (2), Velduil (), Ekster (4), Huiszwaluw (2), Oeverzwaluw (6), Rietgors (1), Zwarte Kraai (2).

Vorig artikelKNVB gaat coronatests verplichten
Volgend artikelBezorgdheid om veiligheid zwemwater Eem.