De Vrienden van het Cantonspark verzorgen donderdag 20 augustus om 19.00 uur een rondleiding door het park. De rondleidingen worden gestart vanaf het werkgebouw tegenover de poort naar de Rozen/moestuin(vanaf de hoofdingang aan de Faas Eliaslaan het eerste pad rechts volgen). Dit is ook aangegeven met borden. De rondleiding duurt circa anderhalf uur en is gratis.

Indien u aan deze rondleidingen wilt deelnemen registreert u zich dan per email bij Astrid Binnekamp (astrid.binnekamp@outlook.com) of bij secretariaat@cantonspark.nl. Bij aanmelding voor de publieksrondleiding ook het aantal personen vermelden waarvoor men de aanmelding doet.

Houd tijdens de rondleiding de afstand van anderen.

Voor meer informatie raadpleeg de website www.cantonspark.nl.