Als teken van hun gezamenlijke verbondenheid organiseren de plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerden Kerken vrijgemaakt deze zomer twee gemeenschappelijke avonddiensten. De eerstevond zondag 2 augustus plaats, en de tweede zal plaatsvinden op zondag 23 augustus.
De twee gecombineerde live-diensten worden door de LOS uitgezonden vanuit respectievelijk de Maranathakerk en de Petrakerk. Dat er dit jaar geen gezamenlijke dienst plaatsvindt in de Westerkerk, heeft louter te maken met technische (on)mogelijkheden, benadrukt de Uitvoeringscommissie NGK/GKv. Oorspronkelijk was het bovendien de bedoeling dat er vier diensten gehouden zouden worden vanuit de Noorderkerk, net als in 2019. Maar dat aantal is praktisch gezien niet haalbaar, vanwege de coronamaatregelen en doordat veel predikanten met vakantie zijn. Verschil met vorig jaar is ook dat er nu telkens twee predikanten uit beider kerkverbanden voorgaan. Dat illustreert volgens de uitvoeringscommissie de toenemende hartelijke samenwerking. Aan de twee diensten werken bovendien gemeenteleden uit zowel NGK als GKv mee.
In de tweede dienst, op zondagavond 23 augustus vanuit de Petrakerk, gaan ds. Martin van der Klis en ds. Kees Drost voor. Deze dienst is vanaf 19.00 uur te volgen via www.kerkomroep.nl of You Tube. En u kunt kijken via de LOS.
Door de twee kerkgenootschappen is een gezamenlijk collectedoel vastgesteld. Op zondag 2 augustus was dat stichting Red een Kind, rekeningnummer NL39INGB0001599333. Op zondag 23 augustus gaat de collecte naar vereniging Verre Naasten (corona-noodfonds), rekeningnummer NL31INGB0000363600.

Vorig artikelOpen dag Midden-Nederland
Volgend artikelMilitaire oefening